Praktické informácie o poskytnutí 2% z dane a ako pri tom postupovať
 
 
Uvedomujeme si, že Vás rozhodnutie poukázať 2% z dane bude stáť určitú "papierovú námahu", preto pripájame podrobný postup, ako na to.
 
 
 
Výška 2% zaplatenej dane musí byť minimálne 3 € pre fyzickú a 8 € pre právnickú osobu. Fyzické osoby môžu poukázať 2% alebo 3% z dane v prospech jedného prijímateľa. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% alebo 2% z dane v prospech viacerých prijímateľov, pričom minimálna čiastka v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 
 

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) z dane pre právnické osoby

Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň