Prihlásiť

 

O patrónovi

 

Veľmi nás teší, že patrónom, občianskeho združenia Dúha nádeje je: 

Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c. mult

 


 

     Prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc. (* 23. júl 1960, Bratislava) je slovenský lekár, vedec – odborník na tropickú medicínu, infektológiu, onkológiu, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta. Je zriaďovateľom, rektorom a štatutárnym zástupcom súkromnej Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (2002). Ministerstvo zdravotníctva SR v roku 2007 zriadilo na jeho podnet Národné referenčné centrum pre tropické choroby v Bratislave ako špecializované pracovisko ÚVZ SR na VŠZaSP svätej Alžbety v Bratislave. Pôsobí aj ako poradca ministerstva zdravotníctva SR. Profesor Krčméry je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií, odborných článkov, prednášal na mnohých domácich i zahraničných konferenciách a sympóziách. Plynule hovorí anglicky, nemecky, rusky a dohovorí sa aj taliansky.

 
 
 

Naši partneri

1.jpg2.jpg3.png4.jpg5.jpg6.png7.png8.png