Prihlásiť
  • photo01.jpg
  • photo02.png
  • photo03.jpg
  • photo04.jpg
  • photo05.jpg
  • photo06.jpg
  • photo07.jpg
 
Ako môžu dobrovoľníci poukázať 3% z dane
 
Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, musí získať potvrdenie o tom, že v roku 2017 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín.
Toto potvrdenie môže vystaviť tzv. Vysielajúca organizácia, alebo tzv. Prijímateľ.
Vysielajúca organizácia je tá, ktorá vysiela “svojho” dobrovoľníka, aby vykonal nejakú aktivitu v prospech niekoho iného, alebo napr. do zahraničia – musí to byť “organizácia”, teda potvrdenie ako Vysielajúca organizácia nemôže vystaviť samostatná osoba. Prijímateľ je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity – teda potvrdenie ako Prijímateľ môže vystaviť ako nejaká organizácia, tak aj samotná fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník niečo vykonával.
Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba 1 organizácie, či jednotlivca - počet minimálne 40 hodín tak môže “vyskladať” aj z viacerých potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov – spolu to však musí tvoriť minimálne 40 hodín.
Ak dobrovoľník získa potvrdenie (potvrdenia) o odpracovaní minimálne 40 hodín, tak môže poukázať 3% z dane:
Ak podáva daňové priznanie, tak v kolónke o poukázaní podielu zaplatenej dane označí, že poukazuje sumu do výšky 3% (DP typ A alebo DP typ B). Povinnou prílohou k daňovému priznaniu sa tak stáva potvrdenie o odpracovaní 40 hodín.
Ak ide o zamestnanca, tak vo Vyhlásení uvedú sumu do výšky 3% a taktiež Povinnou prílohou k Vyhláseniu sa stáva Potvrdenie o odpracovaní 40 hodín (+ potvrdenie o zaplatení dane, tak ako aj po minulé roky).
Dobrovoľník môže poukázať 3% z dane ktorémukoľvek prijímateľovi, ktorý je uvedený v Zozname prijímateľov.

Naši partneri

1.jpg2.jpg3.png4.jpg5.jpg6.png7.png8.png