Prihlásiť
  • photo01.jpg
  • photo02.png
  • photo03.jpg
  • photo04.jpg
  • photo05.jpg
  • photo06.jpg
  • photo07.jpg

Na stiahnutie

 

Stanovy občianskeho združenia                                                              

Zápisnica z ustanovujúcej schôdze OZ                                                   

Prihláška za člena občianskeho združenia                                              

Dotazník pre uchádzača za dobrovoľníka                                               

Darovacia zmluva na peňažný dar                                                          

Darovacia zmluva - nefinančný dar                                                             

______________________________________________________________________

Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa                                          

Žiadosť o rodičovský príspevok                                                             

Žiadosť o prídavok na dieťa                                                                   

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa                                              

Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi                                                         

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci                                                  

 

 

 
 
 
 
 

Naši partneri

1.jpg2.jpg3.png4.jpg5.jpg6.png7.png8.png