Prihlásiť
 • photo01.jpg
 • photo02.png
 • photo03.jpg
 • photo04.jpg
 • photo05.jpg
 • photo06.jpg
 • photo07.jpg
 
Postup krokov na poukázanie 2% z dane
pre fyzické osoby
 

1. Po vyplnení daňového priznania si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Občianskeho združenia Dúha nádeje poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 €. Alebo  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%).

3. Potrebné údaje na vyplnenie:

 • IČO: 42210933
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): Dúha nádeje o.z.
 • Sídlo: Zdravotnícka 6, Nové Zámky, 940 52, SK

4. Novinka od roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť nadácii, že ste jej Vy zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... nie však poukázaná suma).

5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2018 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Občianskeho združenia Dúha nádeje.

 

Naši partneri

1.jpg2.jpg3.png4.jpg5.jpg6.png7.png8.png