Prihlásiť
  • photo01.jpg
  • photo02.png
  • photo03.jpg
  • photo04.jpg
  • photo05.jpg
  • photo06.jpg
  • photo07.jpg

 

Pravidelná finančná podpora

 

Zriadenie trvalého príkazu v prospech nášho účtu je pre darcu veľmi jednoduché a pre nás predstavuje ten najefektívnejší spôsob pomoci.

Súčasný systém financovania nedáva neziskovým organizáciám veľký priestor na finančnú stabilitu. Ako poskytovateľ sociálnych služieb dostávame síce od štátu príspevok na prevádzku činnosti, ale nikdy dopredu nevieme koľko prostriedkov dostaneme, kedy prídu a aké budú podmienky použitia. Obdobia kedy sa celoročný štátny príspevok musí minúť za niekoľko málo mesiacov (a to len na presne dané účely!) striedajú dlhé obdobia, kedy nedostaneme vôbec nič. A keď sa náhodou podarí úspešne prežiť jeden rok, v tom nasledujúcom roku začína všetko znovu od nuly.

Pravidelné finančné príspevky sú tou najcennejšou pomocou, ktorú nám môžete poskytnúť. Umožňujú nám lepšie plánovať, dávajú možnosť reagovať na nové príležitosti a pomáhajú prekonať krízy.

Nemusíte sa obávať, že je Váš príspevok skromný - za rok sa Vaša pomoc stane významnou.

 

Na zriadenie trvalého príkazu potrebujete nasledovné údaje:

Názov banky:  
Československá obchodná banka a.s.

Číslo účtu:  4016656424

Kód banky: 7500

Názov účtu: Dúha nádeje o.z.

Účel: Pravidelná podpora


Adresa banky:
Československá obchodná banka a.s., Michalská 18, 815 63  Bratislava 

IBAN kód: SK72 7500 0000 0040 1665 6424

SWIFT: CEKOSKBX

 

 

Naši partneri

1.jpg2.jpg3.png4.jpg5.jpg6.png7.png8.png