Prihlásiť
  • photo01.jpg
  • photo02.png
  • photo03.jpg
  • photo04.jpg
  • photo05.jpg
  • photo06.jpg
  • photo07.jpg

Dobrovoľníctvo

     

     Zákon upravuje právne postavenie dobrovoľníka a právne vzťahy pri poskytovaní služieb a dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníkom. Definuje dobrovoľníka ako fyzickú osobu, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu poskytuje inej osobe dobrovoľnícku službu. Súčasne návrh zákona taxatívne vymedzuje, čo sa nepovažuje za dobrovoľnícku činnosť. Upravuje sa právne postavenie vysielajúcej organizácie a jej povinnosti vo vzťahu k dobrovoľníkovi. Návrh zákona ustanovuje prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, ktorý vyberá, spravidla eviduje a pripravuje dobrovoľníkov na výkon dobrovoľníckej činnosti a uzatvára s nimi zmluvu, ak ju dobrovoľník neuzatvoril s vysielajúcou organizáciou. Zmluva o dobrovoľníckej činnosti môže mať formu ústnej dohody, alebo písomnú formu, pričom návrh zákona ustanovuje povinnosť uzavretia zmluvy v písomnej forme ak je dobrovoľníkom osoba mladšia ako 18 rokov alebo ak ide o dobrovoľnícku činnosť poskytovanú v cudzine.

 

Zákon o dobrovoľníctve

 

     Privítame dobrovoľníkov zo širokej verejnosti, nezáležiac na tom, či niekto venuje niekoľko hodín alebo dní zo svojho času. Ak vás láka dobrovoľnícka pomoc ľuďom v núdzi, ozvite sa nášmu koordinátorovi dobrovoľníkov, ktorý podľa vášho záujmu nájde pre vás vhodnú dobrovoľnícku prácu a dohodne sa s vami na termíne a všetkých podrobnostiach. Dobrovoľníkom je vždy poskytnuté základné školenie
 
Stiahnuť dotazník :
 
 

Naši partneri

1.jpg2.jpg3.png4.jpg5.jpg6.png7.png8.png