Prihlásiť
 • photo01.jpg
 • photo02.png
 • photo03.jpg
 • photo04.jpg
 • photo05.jpg
 • photo06.jpg
 • photo07.jpg
Postup krokov na poukázanie 2% (3%)
z dane pre zamestnancov.
 

Ak ste zamestnanec a nevykonávali ste v roku 2017 dobrovoľnícku činnosť, môžete poukázať 2%. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2017, máte možnosť venovať 3% z dane (požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce).

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2018 o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby.

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane Občianskemu združeniu Dúha nádeje spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Novinka od roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť nadácii, že ste jej Vy zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... nie však poukázaná suma).

3. Potrebné údaje:

 • IČO: 42210933
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): Duha nádeje o.z.
 • Sídlo: Zdravotnícka 6, Nové Zámky, 940 52, SK

3. Najneskôr do 30.4.2018 pošlite/doručte daňovému úradu v mieste bydliska všetky potrebné formuláre: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo zaplatenej dane a potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti. V prípade, že môžete darovať 3%, tak aj Potvrdenie organizácie, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník v roku 2017 minimálne 40 hodín.

Naši partneri

1.jpg2.jpg3.png4.jpg5.jpg6.png7.png8.png